Pozita: Administrator për menaxhimin e të dhënave statistikore
Divizioni: Zyra për Siguri Industriale dhe MKZ
Data e publikimit: 18.06.2018
Afati i fundit i aplikimit: 02.07.2018
Shkarko dokumentin | Shkarko formularin për aplikim
*Formularët e aplikimit për këtë pozitë duhet të dërgohen në email adresën: ofertapuneemail


Pozita: Drejtor Menaxhues
Divizioni: KEK
Data e publikimit: 01.06.2018
Afati i fundit i aplikimit: 02.07.2018
Shkarko dokumentin | Shkarko formularin për aplikim | Shkarko Deklaratën nën Betim


Pozita: Drejtor Ekzekutiv Financiar
Divizioni: KEK
Data e publikimit: 01.06.2018
Afati i fundit i aplikimit: 02.07.2018
Shkarko dokumentin | Shkarko formularin për aplikim | Shkarko Deklaratën nën Betim


Pozita: Këshilltar i Përgjithshëm/Sekretar i Korporatës
Divizioni: KEK
Data e publikimit: 01.06.2018
Afati i fundit i aplikimit: 02.07.2018
Shkarko dokumentin | Shkarko formularin për aplikim | Shkarko Deklaratën nën BetimFormularët e aplikimit duhet të dërgohen në email adresën: sadete.musliu@kek-energy.com

Vërejtje: Aplikacionet e pranuara pas datës së mbylljes nuk do të merren parasysh!