Pozitat e hapura për aplikim

Pozita: Ekspert i lartë për bilanc të energjisë
Divizioni: Drejtoria e Operimeve – Dep. i Menaxhimit të kapaciteteve, bilancit energjetik dhe tregtimit të energjisë
Data e publikimit: 16.02.2017
Afati i fundit i aplikimit: 02.03.2017
Shkarko dokumentin | Shkarko formularin për aplikim


Pozita: Ekspert i lartë për analiza të tregut dhe tregtim
Divizioni: Drejtoria e Operimeve – Dep. i Menaxhimit të kapaciteteve, bilancit energjetik dhe tregtimit të energjisë
Data e publikimit:
Afati i fundit i aplikimit: 02.03.2017
Shkarko dokumentin | Shkarko formularin për aplikim


Pozita: Ekspert i lartë për kontrata
Divizioni: Drejtoria e Operimeve – Dep. i Menaxhimit të kapaciteteve, bilancit energjetik dhe tregtimit të energjisë
Data e publikimit:
Afati i fundit i aplikimit: 02.03.2017
Shkarko dokumentin | Shkarko formularin për aplikim


Pozita: Zyrtarë në Zyren e Prokurimit
Divizioni: Zyra e Prokurimit
Data e publikimit: 10.02.2017
Afati i fundit i aplikimit: 24.02.2017
Shkarko dokumentin | Shkarko formularin për aplikim


Formularët e aplikimit duhet të dërgohen në email adresën: ofertapuneemail

Verejtje: Aplikacionet e pranuara pas datës së mbylljes nuk do të merren parasysh!