Divizija za proizvodnju Energije se sastoji od termoelektrana "Kosovo A", "Kosovo B" i Hemijske seraracije, koje se nalaze u okolini Obiliča, oko 8 km daleko od Prištine, glavnog grada republike Kosova. Termoelektrana "Kosovo A" se sastoji od pet radnih blokova poznate kao A1, A2, A3, A4 i A5. Blok A1 ove termoelektrane je pušene u rad 1962 godine sa snagom od65MW; A2  1965 godine sa snagom od  125MW; A3  1970 godine sa snagon od 200MW; A4  1971 godine sa snagom od 200MW i A5  1975 godine sa snagom od  210MW. Blokovi  A3, A4 i A5 su funksionalni. Prema aktualnom planu proizvodnje u upotrebi su dva bloka, dok je jedan od njih u  “vručoj  “ rezervi zbog njihove niske spremnosti zbog razloga njihove starosti. Blok A1 i A2 su van rada, bez definisanog statusa i prema aktuelnim planovima ostače takvi do kraja kada se očekuje njihova dekomisija zajedno sa ostalim jedinicama. Godišnja proizvodnja električne energije iz TE Kosovo A iznosi oko  1500GWh.

Invalid Displayed Gallery