Tokom 2022 godine, u termoelektranama KEK-a proizvedeno je oko 6.35 miliona MWh električne energije

U TE “Kosova –A", tokom 2022 godine proizvedeno je oko 2.3 miliona MWh električne energije

About 4.05 million MWh of electricity were produced in TPP "Kosova-B" during 2022

Tokom 2022 godine je takođe proizvedeno oko 290.5 hiljada MW/h toplotne energije za grejanje građana zemlje

Divizija za Proizvodnju Uglja je tokom 2022 godine proizvela oko 8.3 miliona tona uglja i uklonila oko 8.62 miliona m³ jalovine

Novosti