Tokom 2023 godine, u termoelektranama KEK-a proizvedeno je oko 5.53 miliona MWh električne energije

U TE “Kosova –A", tokom 2023 godine proizvedeno je oko 2.29 miliona MWh električne energije

About 3.24 million MWh of electricity were produced in TPP "Kosova-B" during 2023

Tokom 2023 godine je takođe proizvedeno oko 327.17 hiljada MW/h toplotne energije za grejanje građana zemlje

Divizija za Proizvodnju Uglja je tokom 2023 godine proizvela oko 6.92 miliona tona uglja i uklonila oko 10.31 miliona m³ jalovine

Novosti