Oko 6 miliona MWh elektricne energije su proizvedene u KEK-elektrana u 2015. godini

Tokom 2015. godine je proizvedeno oko 2 miliona MWh elektricne energije u termoelektranu Kosova A

Tokom 2015. godine je proizvedeno oko 4 miliona MWh elektricne energije u termoelektranu Kosova B

Oko 6 miliona MWh elektricne energije su proizvedene u KEK-elektrana u 2015. godini

Oko 8.5 miliona tona uglja u 2015. godini su izvadjeni iz rudnika KEK-a

Oko 6 miliona MWh elektricne energije su proizvedene u KEK-elektrana u 2015. godini

Tokom 2015. godine je proizvedeno oko 4 miliona MWh elektricne energije u termoelektranu Kosova B

Energetska Korporacija Kosova je glavni generator elektricne energije u Republici Kosova

U 2013., elektrana "Kosova B" je ostvarilo rekordnu proizvodnju elektricne energije, od 4,196,314 MWh

Novosti

Lista debitorskih duga za otplatu

ZAKON BR. 05/L-043 ZA OPROSTAJ JAVNOG DUGA