1. Glavni Revizor
Divizija: Kancelarija za Internu Reviziju
Datum publikacije: 03.02.2023
Krajni rok apliciranja: 20.02.2023
Preuzmi Oglas | Preuzmi formular za aplikaciju | Online Prijava


2. Viši Finansijski Revizor
Divizija: Kancelarija za Internu Reviziju
Datum publikacije: 03.02.2023
Krajni rok apliciranja: 20.02.2023
Preuzmi Oglas | Preuzmi formular za aplikaciju | Online Prijava


3. Mlađi Revizor Usklađenosti
Divizija: Kancelarija za Internu Reviziju
Datum publikacije: 03.02.2023
Krajni rok apliciranja: 20.02.2023
Preuzmi Oglas | Preuzmi formular za aplikaciju | Online Prijava


4. Mlađi Operativni Revizor
Divizija: Kancelarija za Internu Reviziju
Datum publikacije: 03.02.2023
Krajni rok apliciranja: 20.02.2023
Preuzmi Oglas | Preuzmi formular za aplikaciju | Online Prijava


5. Mlađi Finansisjski Revozor
Divizija: Kancelarija za Internu Reviziju
Datum publikacije: 03.02.2023
Krajni rok apliciranja: 20.02.2023
Preuzmi Oglas | Preuzmi formular za aplikaciju | Online Prijava


Direktor ljudskih resursa
Divizija: KEK
Datum publikacije: 30.01.2023
Krajni rok apliciranja: 15.02.2023
Preuzmi Oglas

Napomena: Primljene aplikacije nakon dana zatvaranja neče se uzimati u obzir!