Menadzer materijala i inventara
Divizija: KEK
Datum publikacije: 24.06.2022
Krajni rok apliciranja: 08.07.2022
Preuzmi Oglas | Preuzmi formular za aplikaciju | Online Prijava


Sef racunovodstva za rudnike
Divizija: KEK
Datum publikacije: 24.06.2022
Krajni rok apliciranja: 08.07.2022
Preuzmi Oglas | Preuzmi formular za aplikaciju | Online Prijava


Koordinator za potrazivanja i obaveze
Divizija: KEK
Datum publikacije: 24.06.2022
Krajni rok apliciranja: 08.07.2022
Preuzmi Oglas | Preuzmi formular za aplikaciju | Online Prijava


Koordinator amortizacije i poravnanja
Divizija: KEK
Datum publikacije: 24.06.2022
Krajni rok apliciranja: 08.07.2022
Preuzmi Oglas | Preuzmi formular za aplikaciju | Online Prijava

Napomena: Primljene aplikacije nakon dana zatvaranja neče se uzimati u obzir!