Inxhinierë të Elektronikës
Divizioni: KEK
Data e publikimit: 02.06.2023
Aktive deri më: 16.06.2023
Shkarko Shpalljen | Shkarko formularin për aplikim | Apliko Online


Inxhinierë të Elektroenergjetikës
Divizioni: KEK
Data e publikimit: 02.06.2023
Aktive deri më: 16.06.2023
Shkarko Shpalljen | Shkarko formularin për aplikim | Apliko Online


Njoftim për anulimin e shpalljes publike nr. 512 të datës 30.01.2023
Divizioni: KEK
Data e publikimit: 25.05.2023
Aktive deri më: 24.06.2023
Shkarko Shpalljen


Njoftim për anulimin e shpalljes publike nr.890 të datës 13.02.2023
Divizioni: KEK
Data e publikimit: 25.05.2023
Aktive deri më: 24.06.2023
Shkarko Shpalljen


Njoftim për anulimin e shpalljes publike nr. 1124 të datë 28.02.2023
Divizioni: KEK
Data e publikimit: 25.05.2023
Aktive deri më: 24.06.2023
Shkarko Shpalljen


Inxhinier i makinerisë
Divizioni: KEK
Data e publikimit: 22.05.2023
Aktive deri më: 06.06.2023
Shkarko Shpalljen | Shkarko formularin për aplikim | Apliko Online

Vërejtje: Aplikacionet e pranuara pas datës së mbylljes nuk do të merren parasysh!