Serviser/e
Divizioni: KEK
Data e publikimit: 24.06.2024
Aktive deri më: 09.07.2024
Shkarko Shpalljen | Shkarko Aplikacionin-CV për aplikim | Apliko Online


Njoftim për shtyrjen e afatit të aplikimit për pozitën Kryeshef Ekzekutiv të KEK-Sh.a
Divizioni: KEK
Data e publikimit: 12.06.2024
Aktive deri më: 27.06.2024
Shkarko Njoftimin


Kryeshef Ekzekutiv
Divizioni: KEK
Data e publikimit: 13.05.2024
Aktive deri më: 27.06.2024
Shkarko Shpalljen |Shkarko Aplikacionin-CV për aplikim |Shkarko Deklaratën nën Betim