1. Auditor Kryesor
Divizioni: Zyra e Auditimit të brendshëm
Data e publikimit: 03.02.2023
Aktive deri më: 20.02.2023
Shkarko Shpalljen | Shkarko formularin për aplikim | Apliko Online


2. Auditor i Lartë Financiar
Divizioni: Zyra e Auditimit të brendshëm
Data e publikimit: 03.02.2023
Aktive deri më: 20.02.2023
Shkarko Shpalljen | Shkarko formularin për aplikim | Apliko Online


3. Auditor Junior i Përputhshmërisë
Divizioni: Zyra e Auditimit të brendshëm
Data e publikimit: 03.02.2023
Aktive deri më: 20.02.2023
Shkarko Shpalljen | Shkarko formularin për aplikim | Apliko Online


4. Auditor Junior Operativ
Divizioni: Zyra e Auditimit të brendshëm
Data e publikimit: 03.02.2023
Aktive deri më: 20.02.2023
Shkarko Shpalljen | Shkarko formularin për aplikim | Apliko Online


5. Auditor Junior Financiar
Divizioni: Zyra e Auditimit të brendshëm
Data e publikimit: 03.02.2023
Aktive deri më: 20.02.2023
Shkarko Shpalljen | Shkarko formularin për aplikim | Apliko Online


Drejtor i Burimeve Njerëzore
Divizioni: KEK
Data e publikimit: 30.01.2023
Aktive deri më: 15.02.2023
Shkarko Shpalljen | Shkarko formularin për aplikim


Njoftim per deshtim të Shpalljes Publike
Divizioni: KEK
Data e publikimit: 27.01.2023
Aktive deri më: 26.02.2023
Shkarko Shpalljen

Vërejtje: Aplikacionet e pranuara pas datës së mbylljes nuk do të merren parasysh!