qendraRreth

Historiku i Qendrës së Trajnimit

Si ditë zyrtare e fillimit të punës së Qendrës së Trajnimit merret data 23 maj 2005.
Ndërtimi i Qendrës së Trajnimit e po ashtu pajisja e zyrave, laboratorëve dhe punëtorive është financuar nga burimet vetanake të KEK-ut dhe Agjencioni Evropian për Rindërtim. Themelimi i Qendrës së Trajnimit ka lindur si nevojë për aftësimin e punëtorëve të KEK-ut për një kualifikim plotësues nga pikëpamja praktike orientuese dhe inovative me qëllim që të kontribuojë në kualifikimin e personelit të kompanisë.

 
Na kontaktoni në:
 Tel: 038 501 401 2050 ose 2101
 Mob:045 770 110
 email:trajnimi@kek-energy.com

Adresa:
 Qendra e trajnimit – KEK sha
 Rr. Vëllezërit Gërvalla
 15000 Obiliq