KEK Gjelberimi_Shqip
Projekti i Gjelbërimit për të Ardhmen
Përmbledhje Ekzekutive
KEK Greenland Presentation for public disclosure
Kosovo - Greening Land for the Future
Executive Summary
KEK Greenland prezentacija za javnu objavu
Kosovo – Projekat “Zelenje zemlje za budućnost“ (Grenland)
Rezime GreenLand ESIA