Emërohet kryeshefi ekzekutiv dhe zv. kryeshefi ekzekutiv i KEK .sh.a

Emërohet kryeshefi ekzekutiv dhe zv. kryeshefi ekzekutiv i KEK .sh.a
Bordi i Drejtorëve (BiD) KEK sh.a. është̈ i përkushtuar për qeverisjen e korporatës në përputhje me përgjegjësitë dhe kompetencat që rrjedhin nga Ligji për Ndërmarrjet Publike, si dhe parimet e njohura ndërkombëtare për qeverisjen korporative të ndërmarrjeve publike. Lidhur me këtë, në mbledhjen e mbajtur dje me datë: 21.02.2024 ka marrë dy vendime të rëndësishme të cilat kontribuojnë në menaxhimin korporatës. Bordi i Drejtorëve të KEK sh.a njofto...

KEK: Sqarim në lidhje me protestën e ish – punëtorëve të sigurimit fizik

KEK: Sqarim në lidhje me protestën e ish – punëtorëve të sigurimit fizik
Korporata Energjetike e Kosovës njofton opinionin se në bazë të dokumentacionit të cilin kemi trashëguar, figuron se njësia “ish Mbrojtja dhe Siguria” ishte ndarë (shthurur) nga KEK-u para 20 viteve (pra në vitin 2004) sipas strategjisë në fuqi të miratuar nga Kuvendi i Kosovës, andaj nga ajo kohë ky shërbim kontraktohet nga kompanitë e licencuara të sigurimit fizik. Për sqarim, procesi i shthurjes së KEK-ut ka filluar në vitin 2004/05, faza e parë, me n...

KEK dhe Termokos vazhdojnë bashkëpunimin për realizimin e projekteve të reja

KEK dhe Termokos vazhdojnë bashkëpunimin për realizimin e projekteve të reja
Zv. Kryeshefi Ekzekutiv i KEK-ut, Përparim Kabashi me bashkëpunëtorë ka mirëpritur në vizitë zyrtarë të lartë të NP Termokos në krye me Kryesuesin e Bordit të Drejtorëve, Visar Vokrri dhe Kryeshefi Ekzekutiv, Fisnik Osmani. Në këtë takim u bisedua për bashkëpunimin e ndërsjellë që kultivojnë dy ndërmarrjet për më shumë se një dekadë e me theks të veçantë realizimi i Projektit të ko-gjenerimit, i cili i ka hapur rrugë realizimit të shumë projekteve tjer...

KEDS dhe KESCO fajësojnë KEK-un për përgjegjësitë e veta

KEDS dhe KESCO fajësojnë KEK-un për përgjegjësitë e veta
Korporata Energjetike e Kosovës (KEK), ka marrë me shqetësim lajmin për çështjet e adresuara nga Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim (KEDS) dhe Kompania Kosovare për Furnizim me Energji Elektrike (KESCO), përmes njoftimit në mjetet e informimit, në lidhje me obligimet kontraktuale ndërmjet palëve dhe KEK-ut. Lidhur me këtë çështje, ju bëjmë me dije se KEK sipas marrëveshjes për furnizim me shumicë krijon obligim kontraktual, përkatësisht të n...

Historiku, Sfidat ndër vite

Historiku, Sfidat ndër vite
Në Konferencën e II të Komitetit Nacional CIGRE Kosovë, Skënder Bucolli, udhëheqës i Departamentit për Marrëdhënie me Publikun dhe Komunitete para audiencës prezantoi: Prodhimi i energjisë elektrike dhe qymyrit – 2023 Obligimet e KEK-ut Gjendja aktuale e prodhimit ...

Prodhimi, obligimet dhe gjendja aktuale

Prodhimi, obligimet dhe gjendja aktuale
Në Konferencën e II të Komitetit Nacional CIGRE Kosovë, Skënder Bucolli, udhëheqës i Departamentit për Marrëdhënie me Publikun dhe Komunitete para audiencës prezantoi: Prodhimi i energjisë elektrike dhe qymyrit – 2023 Obligimet e KEK-ut Gjendja aktuale e prodhimit ...

Objektivat e KEK-ut

Objektivat e KEK-ut
Në Konferencën e II të Komitetit Nacional CIGRE Kosovë, Skënder Bucolli, udhëheqës i Departamentit për Marrëdhënie me Publikun dhe Komunitete para audiencës prezantoi objektivat e korporatës: Elektrofiltrat dhe DeNOx-i Modernizimi i Turbinave në TC-B – vlera e projektit mbi €56.5 mil. Projekti për jetë gjatësinë dhe përputhshmëri mjedisore në TC-B Projekti i impianteve të ujërave Rivitalizimi i njësisë A3 të TC Kosova A ...

Projektet kapitale të përfunduara në vitin 2023

Projektet kapitale të përfunduara në vitin 2023
Në Konferencën e II të Komitetit Nacional CIGRE Kosovë, Skënder Bucolli, udhëheqës i Departamentit për Marrëdhënie me Publikun dhe Komunitete para audiencës prezantoi projektet kapitale të përfunduara gjatë këtij viti.

Projektet ambientale dhe përkrahja e komunitetit

Projektet ambientale dhe përkrahja e komunitetit
Në Konferencën e II të Komitetit Nacional CIGRE Kosovë, Skënder Bucolli, udhëheqës i Departamentit për Marrëdhënie me Publikun dhe Komunitete para audiencës prezantoi aktivitetet si në vijim: Projektet ambientale të përfunduara Pastrimi i zonës së ish Gasifikimit Transporti hidraulik i hirit Ndërtimi i Elektrofiltrave në TC Kosova A Trajtimi i Ish deponisë së hirit në TC Kosova A – sipërfaqja, mbi 250 hektar Energjia Termike – Koogjenerimi KEK pë...

Divizioni i Prodhimit të Qymyrit (DPQ)

Divizioni i Prodhimit të Qymyrit (DPQ)
Në Konferencën e II të Komitetit Nacional CIGRE Kosovë, Skënder Bucolli, udhëheqës i Departamentit për Marrëdhënie me Publikun dhe Komunitete para audiencës prezantoi aktivitetet e DPQ-së si: Projekti kryesor për minierën e re i cili mbulon periudhën nga viti 2020 deri në vitin 2060 dhe nevoja që të rishqyrtohet plani aktual dhe investimet për minierën e re me qëllim të rritjes së efikasitetit të kapaciteteve prodhuese. DPQ bazuar në Planin Kryesor X...