KEK përmbyllë me sukses vitin 2022

KEK përmbyllë me sukses vitin 2022
Korporata Energjetike e Kosovës falë angazhimit te punëtoreve, inxhiniereve dhe stafit menaxhues po e përmbyllë vitin 2022 me suksese si në fushën e operimeve po ashtu edhe në afarizëm. Lidhur me këtë, në prag të festave të fund vitit Bordi ka miratuar propozimin e menaxhmentit për një kompensim shtesë, për të gjithë punëtorët e KEK-ut përgjatë vitit 2022 në vlerë prej 500 € neto, proporcionalisht. Me respekt, Departamenti për Marrëdhënie me Pub...

KEK mundëson furnizim me qymyr për qytetarë dhe biznese

KEK mundëson furnizim me qymyr për qytetarë dhe biznese
Korporata Energjetike e Kosovës sh. a. (KEK), duke u bazuar në masat e ndërmarra të aksionarit (Qeverisë) për zbutjen e krizës energjetike dhe duke ju referuar rekomandimit të Komitetit Teknik Emergjent, nga data: 20.10.2022 do të fillojë procesin e shitjes së qymyrit për qytetarë dhe biznese. Për këtë qëllim, KEK ka ndarë një sasi prej rreth 150,000 ton, qymyr në minierën e Sibovcit Jug-Perëndim dhe ky proces është planifikuar te kryhet brenda 60 ditë...

FTESË PËR OFERTË – NGARKIM DHE TRANSPORT TE QYMYRIT PER QYTETAR DHE BIZNESE

FTESË PËR OFERTË – NGARKIM DHE TRANSPORT TE QYMYRIT PER QYTETAR DHE BIZNESE
PËRMES KESAJ OFERTE I FTOJMË TË GJITHE OPERATORËT EKONOMIK TË INTERESUAR PËR OFERTIM TË SHERBIMEVE SI VIJON: • Transporti i qymyrit të njomë -10 t për kamion • Ngarkesa për kamion qymyr -10 ton. Operatorët Ekonomik të interesuar për ofertim të këtyre shërbimeve duhet të plotësojnë kriteret e cekura në vijim: -Licencë për transport rrugor të mallrave -Pajisje për pastrimin e terrenit -një Bulduzer -Pajisje për ngarkesë të Qymyrit -tre lipkera -...

Njoftim mbi informacionet e pavërteta mbi gjendjen e njësisë B-2

Njoftim mbi informacionet e pavërteta mbi gjendjen e njësisë B-2
Të mërkurën, më, 28 Shtator 2022, në mjetet e informimit publik ka pasur raportime të shtrembëruara, lidhur me remontin e njësisë B-2 Me qëllim të sqarimit të drejtë të publikut, i njoftojmë qytetarët e Republikës së Kosovës se gjendja e njësisë B-2 është si në vijim: Në njësinë B-2, është kryer remonti i rregullt vjetor, në gusht të këtij viti. Të gjitha punët në turbinën e njësisë B-2, janë kryer nën inspektimin e ekspertëve të kompanisë General...

KfW ka shpallur tenderin për shërbime konsulente për zhvillimin e projektit fotovoltaik i cili planifikohet të ndërtohet në ish deponinë e hirit të TC-A-së në KEK

KfW ka shpallur tenderin për shërbime konsulente për zhvillimin e projektit fotovoltaik i cili planifikohet të ndërtohet në ish deponinë e hirit të TC-A-së në KEK
KfW ka shpallur tenderin për shërbime konsulente për zhvillimin e projektit fotovoltaik i cili planifikohet të ndërtohet në ish deponinë e hirit të TC-A-së në KEK Sipas njoftimit të KfW, konsulentët e pavarur të kualifikuar ftohen të paraqesin dokumentet për para kualifikim për shërbime konsulente për zbatimin e projektit fotovoltaik. Projekti përfshin: 1) Rivitalizimi i deponive të hirit prej përafërsisht 150 ha në afërsi të termocentralit Kosova A ...

Njoftim nga KEK-u

Njoftim nga KEK-u
Korporata Energjetike e Kosovës (KEK), njofton se është duke bërë remontet/revizionet e të gjitha njësive prodhuese sipas planit për përgatitjet e zakonshme për sezonin dimëror. Në këtë vazhdë, njësia A-5 është ndalur për qëllim inspektimi dhe riparimi, pra kjo ndalje është bërë sipas planit për revizion konform planit të përditësuar të remonteve dhe revizioneve, duke respektuar në tërësi obligimet kontraktuale ndaj furnizuesit publik. Për më tepë...

KEK-Sqarim rreth eksportit-importit

KEK-Sqarim rreth eksportit-importit
Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) njofton opinionin se tregtimi i energjisë elektrike (eksporti) nga KEK-u bëhet kryesisht kur paraqiten tepricat pasi të përmbushen nevojat e konsumit vendor. Tepricat zakonisht shfaqen (natën) në intervalin kohor nga ora 01:00 deri në orën 07:00 eventualisht deri 09:00 (rrallë herë). Bazuar në procedurat e brendshme, KEK fillimisht deklaron prodhimin e energjisë elektrike për konsum vendor, pra për nevojat e konsum...

Kryeshefi Ekzekutiv i KEK-ut viziton Termocentralin Kosova B

Kryeshefi Ekzekutiv  i KEK-ut viziton Termocentralin Kosova B
Kryeshefi Ekzekutiv i KEK-ut, z. Nagip Krasniqi ka vizituar TC Kosova B dhe është njohur nga afër lidhur me punimet në njësinë prodhuese të bllokut B-2, të TC Kosova B, nga ku u njoftua rreth ecurisë së punimeve nga stafi menaxhues i TC-B , ekipi i ekspertëve të KEK-ut të cilët janë duke punuar në identifikimin dhe sanimin e defekteve si dhe nga eksperti- monitorues i “General Electric”(GE). Lidhur me këtë z. Krasniqi u shpreh: „Duke çmuar angazhimin e ek...

BORDI I PËRKOHSHËM I DREJTORËVE SOT MBAJTI MBLEDHJE DHE MORI VENDIME ME RËNDËSI

BORDI I PËRKOHSHËM I DREJTORËVE  SOT MBAJTI MBLEDHJE DHE MORI VENDIME ME RËNDËSI
Komunikatë, datë: 17.09.2021 BORDI I PËRKOHSHËM I DREJTORËVE TË KORPORATËS ENERGJETIKE TË KOSOVËS SOT MBAJTI MBLEDHJE DHE MORI VENDIME ME RËNDËSI Bordi i Përkohshëm i Drejtorëve (BPD) i Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK) në mbledhjen e sotme datë, 17 Shtator 2021, duke pasur objektivë zbatimin e ligjeve në fuqi, dhe vendimeve të Qeverisë si dhe ngritjen e performancës në prodhim dhe në fushën ambientale, konform kompetencave dhe përgjegjësiv...

KEK: Kthehet në punë ekskavatori 8M

KEK: Kthehet në punë ekskavatori 8M</br>
KEK: Kthehet në punë ekskavatori 8M. Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) njofton opinionin e gjerë se falë një angazhimi të jashtëzakonshëm të ekspertëve dhe punëtorëve të korporatës, ekskavatori 8M i cili mbrëmë kishte lëvizur për disa metra mbrapa është kthyer në pozitën që ka qenë dhe ka filluar operimin normal. Për më tepër, në lidhje me disa spekulime të bëra nga portale të pa përgjegjshme kinse lëvizja e këtij ekskavatori ka rrezikuar dhjetëra...