Programi i Qeverisë 2021 – 2025: Prioritetet për sektorin e energjisë

Programi i Qeverisë 2021 – 2025: Prioritetet për sektorin e energjisë
E drejtuar nga Kryeministri Albin Kurti, Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar programin qeverisës për vitet 2021 – 2025 dhe vendime tjera të përgjegjësive të saja kushtetuese dhe ligjore në mbledhjen e rregullt të mbajtur më 7 maj 2021. ‘Programi i Qeverisë pasqyron qasjen dhe parimet që do të ndiqen përgjatë qeverisjes, sikurse dhe prioritetet themelore dhe iniciativat që do të merren për të përmirësuar gjendjen në vend, në të gjitha fushat’, th...

KEK vepron konform vendimit të qeverisë për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID – 19.

KEK vepron konform vendimit të qeverisë për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID – 19.
Duke pas parasysh gjendjen e krijuar si pasojë e rritjes së numrit të infektuarve në vend dhe vendimit të aksionarit (Qeverisë së Kosovës) nr. 01/05. dt: 05.04.2021 për masat e përgjithshme dhe të veçanta për kontrollin, parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID – 19. Korporata Energjetike e Kosovës menjëherë ka vepruar dhe sot ka mbajtur mbledhjen e menaxhmentit me ç’rast është kërkuar nga drejtorët/menaxherët e njësive përkatëse që të respektohen në ...

KEK-u investon në sigurinë e njësive prodhuese

KEK-u investon në sigurinë e njësive prodhuese
Menaxhmenti dhe punëtorët e Termocentralit Kosova B janë angazhuar gjatë muajit mars që të përfundojnë me suksese revizionet në dy njësitë prodhuese. “Termocentrali Kosova B edhe pavarësishtë situatës së rëndë pandemike, është duke operuar me kapacitete të plota prodhuese. Sipas bilancit elektro-energjetik të këtij viti, ne kemi paraparë ti kemi dy revizione në Muajin mars dhe dy remonte gjatë sezonës së verës. Gjatë muajit mars ne veç i kemi përfunduar...

Prodhim rekord në historinë e KEK-ut

Prodhim rekord në historinë e KEK-ut
Korporata Energjetike e Kosovës (KEK sh.a.) pavarësisht sfidave me të cilat ballafaqohet si pasojë e stabilimenteve të vjetra, tashmë ka dëshmuar se është faktor stabiliteti në sektorin e energjisë në vend. Si rrjedhojë, pavarësisht situatës së krijuar si pasojë e pandemisë, KEK në vitin 2020 ka arritur rekordin e prodhimit të energjisë elektrike që nga fillimi i operimit në vitin 1962 (shih diagramin). Në këtë vazhdë, KEK njofton se edhe përkundër sfid...

Bordi i Përkohshëm dhe aksionari vlerësojnë lartë performancën e shkëlqyer të KEK-ut

Bordi i Përkohshëm dhe aksionari vlerësojnë lartë performancën e shkëlqyer të KEK-ut
Me autorizimin e lëshuar nga z. Blerim Kuqi, Ministër i MEA, në pajtim me dispozitat e Ligjit për Ndërmarrjet Publike dhe Ligjit për Shoqëritë Tregtare, në Korporatën Energjetike të Kosovës KEK sh.a. është mbajtur mbledhja e përgjithshme vjetore e aksionarit, kjo mbledhje përbën takimin më të rëndësishëm të korporatës në të cilën shqyrtohen dhe miratohen dokumente të rëndësishme dhe strategjike për ndërmarrjen. Në këtë takim janë miratuar Raporti i Audito...

Bordi i Përkohshëm i Drejtorëve vizitoi njësitë prodhuese të korporatës

Bordi i Përkohshëm i Drejtorëve vizitoi njësitë prodhuese të korporatës
Më dt: 17.09.2020, Bordi i Përkohshëm i Drejtorëve të KEK sh.a. ka Vizituar Termocentralin Kosova A (TC-A), Divizionin e Prodhimit të Qymyrit (DPQ) dhe Termocentralin Kosova B (TC-B). Gjatë vizitës, Bordi i Përkohshëm i Drejtorëve është njoftuar nga menaxhmentet dhe punëtorët e divizioneve përkatëse me ecurinë e punëve ditore por edhe me sfidat me të cilat ballafaqohen divizionet prodhuese të korporatës. Nga ana tjetër, Bordi i Përkohshëm i Drejtorëve ka...

KEK dhe KESH të gatshëm për thellimin e bashkëpunimit në sektorin energjetik

KEK dhe KESH të gatshëm për thellimin e bashkëpunimit në sektorin energjetik
KEK dhe KESH të gatshëm për thellimin e bashkëpunimit në sektorin energjetik Kryesuesi i Bordit të Përkohshëm, Hysen Fazliu dhe u.d. Kryeshefi Ekzekutiv të KEK sh.a. Luigj Imeri kanë vizituar Korporatën Energjetike Shqiptare, ku janë pritur nga Administratori i KESH sh.a. Benet Beci me bashkëpunëtor. Në këtë takim është diskutuar për sektorin energjetik e me theks të veçantë për prodhimin e energjisë elektrike si produkt esencial për qytetarët e të dyja...

KEK: 9 kolegët tanë të prekur nga COVID-19 janë shëruar

KEK: 9 kolegët tanë të prekur nga COVID-19 janë shëruar
Në Korporatën Energjetike të Kosovës në fillim të këtij muaji kanë rezultuar pozitiv me COVID-19, nëntë (9) kolegë tanë. Si rrjedhojë, vetë KE (u.d.) Luigj Imeri, në vazhdimësi i ka kontaktuar të gjithë kolegët për të mësuar gjendjen e tyre dhe të familjeve. Pas bashkëbisedimit të sotëm, z. Imeri ka marrë lajme jashtëzakonisht të mira, pra fatmirësisht të gjithë nëntë (9) kolegët tanë janë shëruar. Në anën tjetër katër (4) kolegët tanë që kanë rezultuar po...

KEK-u sqaron rreth keq informimit lidhur me angazhimin e kompanisë “ALSTOM” në KEK

KEK-u sqaron rreth keq informimit lidhur me  angazhimin e kompanisë “ALSTOM” në KEK
Duke qenë se ditëve të fundit disa zyrtarë të KEK-ut, në mënyrë të qëllimshme, duke dashur të dëmtojnë imazhin e KEK-ut, kanë vënë në lajthitje disa media duke i dezinformuar ata dhe përmes tyre edhe opinionin e gjerë publik, KEK-u sqaron si në vijim. Për hire të informimit të opinionit të gjerë dhe për hire të transparencës, Korporata Energjetike e Kosovës njofton se ‘ALSTOM’ është prezente në Kosovë në vazhdimësi që nga viti 1979 pasi që është kompani ...