Prodhim rekord në historinë e KEK-ut

Prodhim rekord në historinë e KEK-ut
Korporata Energjetike e Kosovës (KEK sh.a.) pavarësisht sfidave me të cilat ballafaqohet si pasojë e stabilimenteve të vjetra, tashmë ka dëshmuar se është faktor stabiliteti në sektorin e energjisë në vend. Si rrjedhojë, pavarësisht situatës së krijuar si pasojë e pandemisë, KEK në vitin 2020 ka arritur rekordin e prodhimit të energjisë elektrike që nga fillimi i operimit në vitin 1962 (shih diagramin). Në këtë vazhdë, KEK njofton se edhe përkundër sfid...

Bordi i Përkohshëm dhe aksionari vlerësojnë lartë performancën e shkëlqyer të KEK-ut

Bordi i Përkohshëm dhe aksionari vlerësojnë lartë performancën e shkëlqyer të KEK-ut
Me autorizimin e lëshuar nga z. Blerim Kuqi, Ministër i MEA, në pajtim me dispozitat e Ligjit për Ndërmarrjet Publike dhe Ligjit për Shoqëritë Tregtare, në Korporatën Energjetike të Kosovës KEK sh.a. është mbajtur mbledhja e përgjithshme vjetore e aksionarit, kjo mbledhje përbën takimin më të rëndësishëm të korporatës në të cilën shqyrtohen dhe miratohen dokumente të rëndësishme dhe strategjike për ndërmarrjen. Në këtë takim janë miratuar Raporti i Audito...

Bordi i Përkohshëm i Drejtorëve vizitoi njësitë prodhuese të korporatës

Bordi i Përkohshëm i Drejtorëve vizitoi njësitë prodhuese të korporatës
Më dt: 17.09.2020, Bordi i Përkohshëm i Drejtorëve të KEK sh.a. ka Vizituar Termocentralin Kosova A (TC-A), Divizionin e Prodhimit të Qymyrit (DPQ) dhe Termocentralin Kosova B (TC-B). Gjatë vizitës, Bordi i Përkohshëm i Drejtorëve është njoftuar nga menaxhmentet dhe punëtorët e divizioneve përkatëse me ecurinë e punëve ditore por edhe me sfidat me të cilat ballafaqohen divizionet prodhuese të korporatës. Nga ana tjetër, Bordi i Përkohshëm i Drejtorëve ka...

KEK dhe KESH të gatshëm për thellimin e bashkëpunimit në sektorin energjetik

KEK dhe KESH të gatshëm për thellimin e bashkëpunimit në sektorin energjetik
KEK dhe KESH të gatshëm për thellimin e bashkëpunimit në sektorin energjetik Kryesuesi i Bordit të Përkohshëm, Hysen Fazliu dhe u.d. Kryeshefi Ekzekutiv të KEK sh.a. Luigj Imeri kanë vizituar Korporatën Energjetike Shqiptare, ku janë pritur nga Administratori i KESH sh.a. Benet Beci me bashkëpunëtor. Në këtë takim është diskutuar për sektorin energjetik e me theks të veçantë për prodhimin e energjisë elektrike si produkt esencial për qytetarët e të dyja...

KEK: 9 kolegët tanë të prekur nga COVID-19 janë shëruar

KEK: 9 kolegët tanë të prekur nga COVID-19 janë shëruar
Në Korporatën Energjetike të Kosovës në fillim të këtij muaji kanë rezultuar pozitiv me COVID-19, nëntë (9) kolegë tanë. Si rrjedhojë, vetë KE (u.d.) Luigj Imeri, në vazhdimësi i ka kontaktuar të gjithë kolegët për të mësuar gjendjen e tyre dhe të familjeve. Pas bashkëbisedimit të sotëm, z. Imeri ka marrë lajme jashtëzakonisht të mira, pra fatmirësisht të gjithë nëntë (9) kolegët tanë janë shëruar. Në anën tjetër katër (4) kolegët tanë që kanë rezultuar po...

KEK-u sqaron rreth keq informimit lidhur me angazhimin e kompanisë “ALSTOM” në KEK

KEK-u sqaron rreth keq informimit lidhur me  angazhimin e kompanisë “ALSTOM” në KEK
Duke qenë se ditëve të fundit disa zyrtarë të KEK-ut, në mënyrë të qëllimshme, duke dashur të dëmtojnë imazhin e KEK-ut, kanë vënë në lajthitje disa media duke i dezinformuar ata dhe përmes tyre edhe opinionin e gjerë publik, KEK-u sqaron si në vijim. Për hire të informimit të opinionit të gjerë dhe për hire të transparencës, Korporata Energjetike e Kosovës njofton se ‘ALSTOM’ është prezente në Kosovë në vazhdimësi që nga viti 1979 pasi që është kompani ...

Kryeshefi Ekzekutiv (u.d), z. Luigj Imeri vizitoi ministrin e MEA z. Blerim Kuqi

Kryeshefi Ekzekutiv (u.d), z. Luigj Imeri vizitoi ministrin e MEA z. Blerim Kuqi
Sot ushtruesi i detyrës së Kryeshefit Ekzekutiv të Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK sh.a.), z. Luigj Imeri vizitoi ministrin e Ekonomisë dhe Ambientit (MEA) z. Blerim Kuqi, me ç’rast i ka uruar detyrën e re, duke e njoftuar për gjendjen aktuale të korporatës, ecurinë e prodhimit, sfidat aktuale me të cilat përballet KEK-u si pasojë e pandemisë COVID-19 dhe menaxhimin e kësaj situate e cila aktualisht është stabile dhe pa ndikim në operimet ditore. ...

Bordi i Përkohshëm i Drejtorëve të KEK-ut, merr një sër vendimesh me rëndësi për korporatën

Bordi i Përkohshëm i Drejtorëve të KEK-ut, merr një sër vendimesh me rëndësi për korporatën
Korporata Energjetike e Kosovës njofton se, Bordi i Përkohshëm i Drejtorëve, në mbledhjen e rregullt të mbajtur sot, ka shqyrtuar një numër çështjesh me rëndësi për korporatën. Si rrjedhojë, ka marrë disa vendime shumë të rëndësishme, ndër to edhe vendimin për formimin e grupit punues për strategjinë 2020-2025. Në mbledhjen e sotme, Bordi i Përkohshëm i KEK-ut, mori vendimet si në vijim: 1. Aprovoi Raportin vjetor të Auditimit të Pasqyrave Financia...

Bordi aprovon kërkesen e menaxhmentit

Bordi aprovon kërkesen e menaxhmentit
Bordi i Drejtorëve të Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK), ka aprovuar kërkesën e Menaxhmentit për stimulim me nga 300 euro për punëtorët e KEK-ut, që janë në prodhim dhe po japin maksimumin që të kemi prodhim stabil të energjisë elektrike në këto ditë të veshtira pandemie. Ky vendim është miratuar nga të gjithë anëtarët e Bordit dhe është vlerësuar lart duke pasur parasysh se Menaxhmenti ka përjashtuar vetën nga përfitimi i këtyre shtesave, pavarësis...