Sponsorizime/Donacione

Rregullore per Sponsorizime dhe Donacione nr. 1326 i dt 01.03.2024