Gjatë vitit 2022 janë prodhuar rreth 6.35 milion MWh energji elektrike ne Termocentralet e KEK-ut

Në TC “Kosova –A" gjatë vitit 2022 janë prodhuar rreth 2.3 milion MWh energji elektrike

Në TC “Kosova-B” gjatë vitit 2022 janë prodhuar rreth 4.05 milion MWh energji elektrike

Gjatë vitit 2022 gjithashtu janë prodhuar rreth 290.5 mijë MW/h Energji termike për ngrohjen e qytetarëve të vendit

Divizioni i Prodhimit të Qymyrit gjatë vitit 2022 ka prodhuar rreth 8.3 milion ton qymyr dhe ka larguar rreth 8.62 milion m3 djerrinë

Lajme & Njoftime