Gjatë vitit 2023 janë prodhuar rreth 5.53 milion MWh energji elektrike ne Termocentralet e KEK-ut

Në TC “Kosova –A" gjatë vitit 2023 janë prodhuar rreth 2.29 milion MWh energji elektrike

Në TC “Kosova-B” gjatë vitit 2023 janë prodhuar rreth 3.24 milion MWh energji elektrike

Gjatë vitit 2023 gjithashtu janë prodhuar rreth 327.17 mijë MW/h Energji termike për ngrohjen e qytetarëve të vendit

Divizioni i Prodhimit të Qymyrit gjatë vitit 2023 ka prodhuar rreth 6.92 milion ton qymyr dhe ka larguar rreth 10.31 milion m3 djerrinë

Lajme & Njoftime