Rreth 6 milion MWh energji elektrike janë prodhuar në Termocentralet e KEK-ut në vitin 2015

Gjatë vitit 2015 janë prodhuar rreth 2 milion MWh energji elektrike në TC Kosova A

Gjatë vitit 2015 janë prodhuar rreth 4 milion MWh energji elektrike në TC Kosova B

Rreth 6 milion MWh energji elektrike janë prodhuar në Termocentralet e KEK-ut në vitin 2015

Rreth 8.5 milion tonelata thëngjill në vitin 2015 janë nxjerrë nga minierat e KEK-ut

Rreth 6 milion MWh energji elektrike janë prodhuar në Termocentralet e KEK-ut në vitin 2015

Gjatë vitit 2015 janë prodhuar rreth 4 milion MWh energji elektrike në TC Kosova B

Korporata Energjetike e Kosovës është gjeneruesi kryesor i energjisë elektrike në Republikën e Kosovës

Në vitin 2013, Termocentrali "Kosova B" ka arritur prodhim rekord të energjisë elektrike, prej 4.196.314 MWh

Lajme & Njoftime

Listat e borxheve të debitorëve për shlyerje

LIGJI NR. 05/L-043 PËR FALJEN E BORXHEVE PUBLIKE