Gjatë vitit 2018 janë prodhuar rreth 5.7 milion MWh energji elektrike ne Termocentralet e KEK-ut

Në TC “Kosova –A" gjatë vitit 2018 janë prodhuar rreth 2.3 milion MWh energji elektrike

Në TC “Kosova-B” gjatë vitit 2018 janë prodhuar rreth 3.4 milion MWh energji elektrike

Gjatë vitit 2017-2018 gjithashtu janë prodhuar rreth 450 mijë MW/h Energji termike për ngrohjen e qytetarëve të vendit

Divizioni i Prodhimit të Qymyrit gjatë vitit 2018 ka prodhuar rreth 7.2 milion ton qymyr dhe ka larguar rreth 10 milion m3 djerrinë

Lajme & Njoftime