Gjatë vitit 2020 janë prodhuar rreth 6.6 milion MWh energji elektrike ne Termocentralet e KEK-ut

Në TC “Kosova –A" gjatë vitit 2020 janë prodhuar rreth 2.4 milion MWh energji elektrike

Në TC “Kosova-B” gjatë vitit 2020 janë prodhuar rreth 4.26 milion MWh energji elektrike

Gjatë vitit 2020 gjithashtu janë prodhuar rreth 267 mijë MW/h Energji termike për ngrohjen e qytetarëve të vendit

Divizioni i Prodhimit të Qymyrit gjatë vitit 2020 ka prodhuar rreth 8.5 milion ton qymyr dhe ka larguar rreth 11.6 milion m3 djerrinë

Lajme & Njoftime