Akreditimi dhe validimi i kualifikimeve nga AKK-Autoriteti Kombetar i kualifikimeve

Kualifikimi: Instalues Elektrik (Niveli IV)

Modulet qe përmban kualifikimi:

1. Bazat e elektroteknikes
2. Bazat e elektronikes,
3. Masat elektrike mbrojtëse
4. Instalimet Industriale,
5. Instalimet shtëpiake,

Modulet përzgjedhëse te kualifikimit:

6. Menaxhimi i pikave matëse te energjisë elektrike
7. Siguria industriale dhe mbrojtja nga zjarri

Procesi i riakreditimit:
Qendra e trajnimit-KEK është në procese te ri-akreditimit për te gjitha kualifikimet qe ka skaduar afati i kualifikimit dhe Validimi te kualifikimeve.

- Objektivi ri-akreditimi i kualifikimeve:
- Kualifikimi Metalpunues,
- Kualifikimi Saldues

Qendra e trajnimit është e certifikuar:

- Certifikuar me standardin ISO90001:2015 nga kompania BUREAU VERITAS certifikata nga UKAS Management Sistem,
- Akredituar dhe validuar nga AKK (Autoriteti kombëtar i kualifikimeve) për kualifikimin e Instalues Elektrik, niveli i IV,
- Nga ECDL Kosova si Qendër testuese për TI,
- Kompania amerikane HEVICERT për te drejtën për trajnim dhe vlerësim për operator te makinave te renda. Certifikimet mund te jen sipas HEVICERT-SHBA apo Qendra e trajnimit – KEK, varësisht nga kërkesa e klientit,
- Nga HEVI CERT-SHBA për te drejtën për trajnim dhe vlerësim për operator në vinç urë.