Trajnimet e ofruara:

- Bazat e elektronikës,
- Bazat e elektroteknikës,
- Instalime industriale,
- Instalime shtëpiake,
- Masat elektrike mbrojtëse,
- Matja e madhësive jo elektrike – Senzorët,
- Teknika e matjes dhe kontrollit,
- Elektronikë energjetike – I,
- Elektronikë energjetike – II,
- Ngasjet elektrike – I,
- Ngasjet elektrike – II,
- Makinat sinkrone,
- Komanduesi i rrymave tre trefazore,
- Menaxhimi i pikave matëse të energjisë elektrike,
- Operimi në trafostacione,
- Kabllot energjetike – I,
- Kabllot energjetike – II,
- Kabllot energjetike – III

We cannot display this gallery