Trajnimet e ofruara:

- Mekanika Themelore
- Operimi me makina shpuese
- Operimi me torno
- Operimi me frezim
- Pneumatikë
- Elektropneumatikë
- Hidraulikë
- Elektrohidraulikë
- Qarqet pneumatike të kontrolluara me PLC
- PLC Easy
- PLC Omron
- Manipulimi i shiritave transportues
- Operimi me eskavator dreglajn dhe palues
- Vullkanizimi i shiritit të gomës
- Operimi me Vinç Urë,
- Operimi me Lugë ngarkuese
- Operimi me Cilindër
- Operimi me Ekskavator
- Operimi me SKIP (Makinë e kombinuar)
- Operimi me Buldozer
- Operimi me Greder

We cannot display this gallery