Trajnimet e ofruara:

- Administrimi i punëve në zyrë,
- Menaxhimi i kohës,
- Aftësitë e raportimit,
- Ndërtimi i ekipit,
- Aftësitë e komunikimit,
- Menaxhimi i projekteve.

We cannot display this gallery