Të gjithë Laboratorët në Qendrën e trajnimit janë të pajisur me pajisje te nevojshme për të bërë të mundur implementimin sa më të suksesshëm të trajnimit.


- Laboratori i Mekanikes
- Laboratori i Elektrikes
- Laboratori i Saldimit
- Laboratori i Teknologjia Informative
- Salla Menaxhimit dhe administrimit
- Laboratori Siguria në punë
- Laboratori i Makinave te renda