Debat publik për Raportin për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, për Centralin Diellor PV “Kosova A”

Debatet do te mbahen për dy Komuna: Obiliq dhe Fushë Kosovë

Linku për Komunën e Obiliqit: Debat Obiliq

Linku për Komunën e Fushë Kosovës:
Debat Fushe Kosove