Gjatë vitit 2021 janë prodhuar rreth 6.45 milion MWh energji elektrike ne Termocentralet e KEK-ut

Në TC “Kosova –A" gjatë vitit 2021 janë prodhuar rreth 2.35 milion MWh energji elektrike

Në TC “Kosova-B” gjatë vitit 2021 janë prodhuar rreth 4.1 milion MWh energji elektrike

Gjatë vitit 2021 gjithashtu janë prodhuar rreth 296 mijë MW/h Energji termike për ngrohjen e qytetarëve të vendit

Divizioni i Prodhimit të Qymyrit gjatë vitit 2021 ka prodhuar rreth 8.53 milion ton qymyr dhe ka larguar rreth 8.62 milion m3 djerrinë

Lajme & Njoftime