Në Konferencën e II të Komitetit Nacional CIGRE Kosovë, Skënder Bucolli, udhëheqës i Departamentit për Marrëdhënie me Publikun dhe Komunitete para audiencës prezantoi:
Prodhimi i energjisë elektrike dhe qymyrit – 2023 Obligimet e KEK-ut Gjendja aktuale e prodhimit