Në Konferencën e II të Komitetit Nacional CIGRE Kosovë, Skënder Bucolli, udhëheqës i Departamentit për Marrëdhënie me Publikun dhe Komunitete para audiencës prezantoi:

Prodhimi i energjisë elektrike dhe qymyrit – 2023
Obligimet e KEK-ut
Gjendja aktuale e prodhimit