Në Konferencën e II të Komitetit Nacional CIGRE Kosovë, Skënder Bucolli, udhëheqës i Departamentit për Marrëdhënie me Publikun dhe Komunitete para audiencës prezantoi objektivat e korporatës:
Elektrofiltrat dhe DeNOx-i
Modernizimi i Turbinave në TC-B – vlera e projektit mbi €56.5 mil.
Projekti për jetë gjatësinë dhe përputhshmëri mjedisore në TC-B
Projekti i impianteve të ujërave
Rivitalizimi i njësisë A3 të TC Kosova A