Nē Konferencën e II të Komitetit Nacional CIGRE Kosovë, z. Erdoan Zasella, Menaxheri i BRE-ve. para publikut në pjesën e parë prezantoi projektin solar 100MW, projekt ky i cili do të realizohet në bashkëpunim me Qeverinë Gjermane nëpërmjet KfW, WBIF dhe EIB-së.
Projekti do të ndërtohet në një hapësirë prej 150 hektarësh në ish deponinë e hirit të TC Kosova A.