Korporata Energjetike e Kosovës SH.A.
Energetska Korporacija Kosova D.D.
Kosovo Energy Corporation J.S.C.
 
Lajmet më të reja - Ngjarjet
Rezultatet e prodhimit të energjisë më të mirat nga paslufta...
24-04-2014
Duke marrë parasysh qarkullimin e deklaratave rreth furnizimit me energji elektrike të konsumatorëve fundorë që shkaktojnë konfuzion në publik dhe e vënë opinionin në lajthitje, KEK sh.a. e sheh të nevojshme të sqarojë përsëri faktet si në vijim. ...

KEK-u është duke prodhuar sipas planit ...
16-04-2014
KEK sh.a. njofton se sonte më, 16 prill 2014, në ora 19:40, njësia B1 e Termocentralit Kosova B është kthyer në punë...

KEK është vetëm prodhues i energjisë elektrike...
16-04-2014
KEK, në vazhdimësi është duke ndërmarrë të gjitha veprimet për prodhim të qëndrueshëm sipas bilancit energjetik, që t’i mundësojë bartësit të licencës të ofrojë furnizim stabil....

Përfundon me sukses, në afat rekord, intervenimi në njësinë B1 ...
12-04-2014
KEK sh.a. njofton se si rezultat i një angazhimi të palodhshëm dhe përkushtimi të jashtëzakonshëm të punëtorve të Termocentralit Kosova B, me një dinamike të përshpejtuar, për më pak se 12 orë, kanë përfunduar me sukses të gjitha veprimet e domosdosh...

Arkivi
Informata publike
Publikime, broshura, gazeta, ligje, zyra e rregullatorit të energjisë ..  
Oferta për punësim
Aktivitete të prokurimit
KEDS - Fatura Online
 
© 2010 Korporata Energjetike e Kosovës