Korporata Energjetike e Kosovës SH.A.
Energetska Korporacija Kosova D.D.
Kosovo Energy Corporation J.S.C.
 
Lajmet më të reja - Ngjarjet
KEK gëzon fëmijët e Obiliqit, si çdo fundvit...
19-12-2014
Përkundër angazhimeve rreth sanimit të pasojave të aksidentit të datës 06 qershor 2014, për stabilizimin e prodhimit para sezonit të dimrit, ne vije me objektivin qe ka për thellimin e partneritetit me ambientin ku operon, si gjest simbolik , te pre...

Përkundër te gjitha sfidave KEK synon prodhimin sipas planit ...
12-12-2014
Si edhe qe jeni te informuar, përkundër sfidave te ndërlidhura me humbjen financiare nga mungesa e te hyrave për shkak te prodhimit te munguar, pas aksidentit ne Termocentralin Kosova A, KEK-u ne një afat rekord ka ndërmarr te gjitha hapat për sajimi...

KEK mbështet personat me nevoja te veçanta ...
12-11-2014
Përkundër angazhimeve rreth aftësimit të të gjitha njësive gjeneruese, për stabilizim të prodhimit para sezonit të dimrit, KEK-u është duke vazhduar përmbushjen e objektivave që ka rreth përgjegjësisë shoqërore dhe thellimin e partneritetit me ambien...

Sqarim për publikun...
15-10-2014
Për hir të informimit të opinionit, KEK sh.a. sqaron se nuk ka pasur asnjë shpërthim apo aksident të çfarëdo lloji në Termocentralin Kosova A. ...

Arkivi
Informata publike
Publikime, broshura, gazeta, ligje, zyra e rregullatorit të energjisë ..  
Oferta për punësim
Aktivitete të prokurimit
Çështjet Rregullative
 
© 2010 Korporata Energjetike e Kosovës