Në Konferencën e II të Komitetit Nacional CIGRE Kosovë, Skënder Bucolli, udhëheqës i Departamentit për Marrëdhënie me Publikun dhe Komunitete para audiencës prezantoi aktivitetet si në vijim: Projektet ambientale të përfunduara Pastrimi i zonës së ish Gasifikimit Transporti hidraulik i hirit Ndërtimi i Elektrofiltrave në TC Kosova A Trajtimi i Ish deponisë së hirit në TC Kosova A – sipërfaqja, mbi 250 hektar Energjia Termike – Koogjenerimi KEK për komunitetin