debt

Njoftim: Me nënshkrimin e Memorandumit të Mirëkuptimit nga KEK-u dhe KEDS/KESCO, më 12 Prill 2016, ka filluar edhe faza e fundit e implementimit të plotë të ligjit për faljen e borxheve publike. Me këtë rast, ftohen të gjithë konsumatorët që tu drejtohen zyrave të mëposhtme të KESCO-së, për të gjitha çështjet në lidhje me faljen e borxheve publike.

kesco adresatDistrikti Ferizaj (borxhet per shlyerje nen 100 euro)
Distrikti Ferizaj( borxhet per shlyerje mbi 100 euro)
Distrikti Gjakove (borxhet per shlyerje nen 100 euro)
Distrikti Gjakove ( borxhet per shlyerje mbi 100 euro)
Distrikti Gjilan (borxhet per shlyerje nen 100 euro)
Distrikti Gjilan ( borxhet per shlyerje mbi 100 euro)
Distrikti Mitrovice (borxhet per shlyerje nen 100 euro)
Distrikti Mitrovice ( borxhet per shlyerje mbi 100 euro)
Distrikti Peje (borxhet per shlyerje nen 100 euro)
Distrikti Peje ( borxhet per shlyerje mbi 100 euro)
Distrikti Prishtine (borxhet per shlyerje nen 100 euro)
Distrikti Prishtine ( borxhet per shlyerje mbi 100 euro)
Distrikti Prizren (borxhet per shlyerje nen 100 euro)
Distrikti Prizren ( borxhet per shlyerje mbi 100 euro)