debt
Njoftim: Me nënshkrimin e Memorandumit të Mirëkuptimit nga KEK-u dhe KEDS/KESCO, më 12 Prill 2016, ka filluar edhe faza e fundit e implementimit të plotë të ligjit për faljen e borxheve publike. Me këtë rast, ftohen të gjithë konsumatorët që tu drejtohen zyrave të mëposhtme të KESCO-së, për të gjitha çështjet në lidhje me faljen e borxheve publike. kesco adresat
Listat e filtruara pas ndryshimit/plotësimit të Ligjit nr. 05/L-043 për faljen e borxheve publike
Distrikti Ferizaj- Shlyerje pas pagesës/kontratës
Distrikti Ferizaj- Shlyerje me automatizëm
Distrikti Gjakovë - Shlyerje pas pagesës/kontratës
Distrikti Gjakovë - Shlyerje me automatizëm
Distrikti Gjilan - Shlyerje pas pagesës/kontratës
Distrikti Gjilan - Shlyerje me automatizëm
Distrikti Mitrovicë - Shlyerje pas pagesës/kontratës
Distrikti Mitrovicë - Shlyerje me automatizëm
Distrikti Pejë - Shlyerje pas pagesës/kontratës
Distrikti Pejë - Shlyerje me automatizëm
Distrikti Prishtinë - Shlyerje pas pagesës/kontratës
Distrikti Prishtine - Shlyerje me automatizëm
Distrikti Prizren - Shlyerje pas pagesës/kontratës
Distrikti Prizren - Shlyerje me automatizëm